Daily Archives: October 7, 2021

Musical Tribute by MCYM to Late Bishop HE Most Rev Dr Jacob Mar Barnabas

ഈറൻ  മിഴികൾ…. ഇഹലോക വാസം വെടിയുന്ന നേരം ഈറനണിഞ്ഞു എൻ മിഴികൾ കാരുണ്യ ഗേഹം പൂകിയ നേരം വാഴ്വിൻ നിൻ ചെയ്തികൾ സാക്ഷി  (2) ബർണബാസ് താതാ… Continue reading »

Farewell to P.G. James & M.P. Shajan

Mr PG James and Mr MP Shajan are going back to hometown in Kerala post retirement. On Sunday, 3rd Oct,21,… Continue reading »